Понеделник (14.05.2018) - Слободни активности во текот на целиот ден.
Вторник (15.05.2018) - Роденденска забава од 19:30-21:30 часот.
Среда (16.05.2018) - Слободни активности во текот на целиот ден.
Четврток (17.05.2018) - Слободни активности во текот на целиот ден.
Петок (18.05.2018) - Слободни активности во текот на целиот ден.
Сабота (19.05.2018) - Роденденска забава од 17:00-19:00 часот.
Недела (20.05.2018) - Роденденска забава од 17:00-19:00 часот.