Понеделник (01.04.2019) - Роденденска забава од 19:30-21:30 часот.
Вторник (02.04.2019) - Слободни активности во текот на целиот ден.
Среда (03.04.2019) - Роденденска забава од 19:30-21:30 часот.
Четврток (04.04.2019) - Роденденска забава од 19:30-21:30 часот.
Петок (05.04.2019) - Роденденска забава од 19:30-21:30 часот.
Сабота (06.04.2019) - Роденденска забава од 17:00-19:00 часот.
Недела (07.04.2019) - Слободни активности во текот на целиот ден.