Понеделник (08.04.2019) - Слободни активности во текот на целиот ден.
Вторник (09.04.2019) - Слободни активности во текот на целиот ден.
Среда (10.04.2019) - Слободни активности во текот на целиот ден.
Четврток (11.04.2019) - Креативна работилница.
Петок (12.04.2019) - Слободни активности во текот на целиот ден.
Сабота (13.04.2019) - Слободни активности во текот на целиот ден.
Недела (14.04.2019) - Слободни активности во текот на целиот ден.