Работно време за време на празниците:
- Фитнес центар
26.04.19 не работи
27.04.19 од 08.00 до 16.00ч.
28.04.19 не работи
29.04.19 не работи
01.05.19 не работи
- Аеробик центар
Од 26.04.19 до 29.04.19 и на 01.05.19 нема да работи
- Автоперална
Од 26.04.19 до 28.04.19 редовно работно време
29.04.19 и 01.05.19 не работи
- Теннис Парк
26.04.19 не работи
27.04.19 од 11.00 до 18.00ч.
28.04.19 не работи
29.04.19 не работи
01.05.19 не работи
- Игротека Бајка 
26.04.19 не работи
27.04.19 редовно работно време
28.04.19 не работи
29.04.19 не работи
01.05.19 не работи