Понеделник (29.04.2019) - Неработен ден.
Вторник (30.04.2019) - Роденденска забава од 19:30-21:30 часот.
Среда (01.05.2019) - Неработен ден.
Четврток (02.05.2019) - Слободни активности.
Петок (03.05.2019) - Слободни активности.
Сабота (04.05.2019) - Роденденска забава од 17:00-19:00 часот.
Недела (05.05.2019) - Слободни активности.