Понеделник (06.05.2019) - Роденденска забава од 19.30-21.30 часот
Вторник (07.05.2019) - Слободни активности.
Среда (08.05.2019) - Слободни активности.
Четврток (09.05.2019) - Роденденски забави од 17.00-19.00 и од 19.30-21.30 часот.
Петок (10.05.2019) - Роденденска забава од 19.30-21.30 часот.
Сабота (11.05.2019) - Роденденска забава од 19.00-21.00 часот.
Недела (12.05.2019) - Роденденски забави од 17.00-19.00 и од 19.30-21.30 часот.